The Byzantine State
ВИЗАНТИЈСКА ДРЖАВА
Византийское государство
 
 
 
 
The History and Culture of the State of Ancient Romaioi.
Историји и култура државе древних Ромеја.
История и культура государства древних Ромеев.
(link1), (link 2)
 
 
Byzantine Paleography and History
Византијска палеографија и историја
Византийская палеография и история
(link)