PATRISTICS
ПАТРИСТИКА
 
 
 
 
The Works of the Holy Fathers
Дела Светих Отаца
Творения св. Отцов
Patrologia Graeca (link1) , (link2)
Patrologia Latina (link)
 
Patristic Literature Library - Works of the Holy Fathers and Liturgical Texts
Библиотека светоотачке литературе - Дела Светих Отаца и богослужбени текстови
Творения святых отцов и богослужебные тексты (link1), (link2)
 
Works of the Holy Fathers, in Russian translation, published by Moscow Theological Academy (1843-1917)
Дела светих отаца, у руском преводу, објављивана при Московској духовној академији (1843-1917)
Творения святых отцов, в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии (1843–1917) (link)
 
Theology of the Holy Fathers – Patristic and Biblical texts
Богословље светих отаца- светоотачки и библијски текстови
Богословие св. Отцов - святоотеческие и библейские тексты
 
Internet Resources for the Study of Early Medieval Monasticism
Интернет извори за студије раног средњовековног монаштва
Интернет ресурс исследований по монашестве раннего средневековья (link)
 
The Scientific Website on Patrology and Theology - Contains significant information on the Holy Fathers and their works, a scientific bibliography on three hundred Holy Fathers, translation of patristic texts.
Научни сајт о патрологији и богословљу – Садржи бројне информације о Светим Оцима и њиховим делима, научну библиографију триста Светих Отаца, преводе светоотачких дела.
Интернет ресурс исследований по патристике и богословии Содержит сведениия и библиографию о св. Отцах, их творениях и переводах (link)
 
St. Maximus the Confessor - Contains the full works of St. Maximus the Confessor in Greek, translations into Serbian, and studies about St. Maximus.
Св. Максим Исповедник - садржи целокупна дела Светог Максима Исповедника на грчком језику, преводе на српски, као и студије о њему.
Содержит полное издание творений св. Максима Исповедника по гречески, переводы на сербский и исследования (link)
 
Exegetics – Patristic interpretation of the Bible. It contains commentaries by St. John Chrysostom.
Егзегетика – светоотачко тумачење Библије. Садржи коментаре Светог Јована Златоуста.
Экзегетика и герменевтика - святоотеческие толкования Библии. Комментарии св. Иоанна Златоуста (link)
 
The Catalogue of Greek Manuscripts of the Russian National Library
Каталог грчких рукописа Руске националне библиотеке
Каталог греческий рукописей РНБ (link)